Електропостачальники Львів - Постачання електричної енергії незалежні постачальники

У ВАС ВИНИКЛИ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ АБО ГАЗОПОСТАЧАННЯМ?

Телефонуйте за номером (032) 2-45-12-41 і Ви отримайте в телефонному режимі фахові та вичерпні консультації і роз’яснення з питань, що стосуються послуг електропостачання та газопостачання.

Постачання електричної енергії незалежні постачальники
За вказаним телефоном Вам зможуть надати інформацію щодо нижче зазначених питань:

 • електропостачальники - які діючі тарифи на електроенергію та природного газу;
 • стан Ваших розрахунків за електроенергію та природного газу;
 • як швидко і зручно здійснити оплату за електроенергію та природного газу;
 • як раціонально використовувати електроенергію та заощадити на оплаті, встановивши багатотарифний прилад обліку електроенергії;
 • постачання електричної енергії незалежні постачальники яка причина перерви в електропостачанні;
 • яка відповідальність за несвоєчасну оплату за спожиту електроенергії та інші порушення Правил користування електричною енергією;
 • яка відповідальність за несвоєчасну оплату за спожитий природний газ та інші порушення Правил користування природним газом;
 • які умови та правила приєднання нових та реконструйованих електроустановок до електромереж Товариства;
 • договірні взаємовідносини споживачів – електропостачальники Львів.

Постачання електричної енергії незалежні постачальники або газу звертайтесь за нижче вказаними контактами:

 • (032) 2-45-12-41
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НЕЗАЛЕЖНІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ - ДОГОВІР ПРО ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЧУ Згідно п. 3.2.5. Правил роздрібного ринку електричної енергії укладення споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах комерційної пропозиції, для чого споживач подає електропостачальнику заяву-приєднання. Електропостачальники Львів можуть відмовити споживачу в укладенні договору, якщо об’єкт споживача не відповідає критеріям, зазначеним в комерційній пропозиції. Нижче подано бланки документів для оформлення договірних відносин в частині постачання електричної енергії для нових споживачів:

ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Загальні умови постачання природного газу Постачання природного газу здійснюється згідно Правил постачання природного газу та за умови наявності діючого між Споживачем та Оператором ГТС договору транспортування газу. Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених з урахуванням Кодексу газорозподільної системи. Постачання та споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило, в рівномірному режимі, виходячи із середньодобової норми (далі – добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця, або згідно узгодженого сторонами графіку у випадку, якщо споживання здійснюється протягом місяця нерівномірно. Місячний обсяг споживання газу Споживачем не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу більш ніж на ±5%. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 01 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 15 календарних днів до початку розрахункового місяця. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 15 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 15 числа розрахункового місяця. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 25 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 25 числа розрахункового місяця.

Права та обов'язки постачальника та споживача газу

ОПЛАТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА УМОВАХ 100% ОПЛАТИ,
ПРОТЕ МИ МОЖЕМО ВСТАНОВИТИ ГНУЧКІ ТА ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ КОЖНОГО СПОЖИВАЧА.

Постачання електричної енергії незалежні постачальники мають право:

 • Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов цього Договору.
 • Безперешкодного доступу до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється працівниками (представниками) Постачальника за пред'явленням службового посвідчення (довіреності).
 • Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу.
 • Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами цього Договору та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496 (далі – Правила постачання газу).
 • Надавати доручення Оператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві згідно з умовами Договору та відповідно до порядку, встановленого законодавством.

Постачання електричної енергії незалежні постачальники зобов'язуються:

 • Забезпечувати постачання газу до пунктів приймання-передачі на умовах та в обсягах, визначених Договором.
 • Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГРМ необхідного Споживачу обсягу природного газу.
 • В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань постачання природного газу за цим Договором.
 • Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу (крім випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі інтернет згідно вимог чинного законодавства.
 • Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.

Споживач має право:

 • Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених цим Договором.
 • Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства.
 • На зміну постачальника у порядку передбаченому нормативно-правовими актами з цього питання.

Споживач зобов'язується:

 • Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної цим Договором, а також Правилами постачання природного газу.
 • Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах, визначених Договором.
 • Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу.
 • Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках: - відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу; - припинення або розірвання Договору; - в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства.
 • У разі настання обставин, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу: - повідомити Постачальника не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня такого припинення споживання природного газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору; - здійснити розрахунки, що передбачені цим Договором, до вказаного споживачем дня остаточного споживання газу включно.
 • Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.
 • У разі необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більше ніж на 50% від середньодобового обсягу) Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника та Оператора ГРМ не пізніше ніж за три доби до такої зміни.

Порядок та способи досудового вирішення спорів з незалежним постачальником

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. Постачальник зобов’язаний розглядати звернення споживачів та у місячний строк повідомляти про результати розгляду. У випадку виникнення спорів/розбіжностей між Постачальником та Споживачем, всі розбіжності сторони будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

Врегулювання судових спорів

Сторони намагаються вирішити всі спори та розбіжності шляхом переговорів. Споживач має право надати до підрозділу Постачальника, який відповідає за розв’язання спорів скаргу. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, постачальник та споживач мають право звернутися із заявою про вирішення суперечки до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або передати спір на розгляд суду. Врегулювання суперечок Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Врегулювання спорів щодо питань електроенергії Всі спори та суперечки, що виникають з питань тлумачення і застосування Договору про постачання електричної енергії або в зв'язку з ним, а також інші суперечки, що можуть виникнути при взаємодії між ТОВ «ART ENERGETYKA» (далі –електропостачальник) і Споживачем, вирішуються шляхом переговорів у справедливий і швидкий спосіб. ART ENERGETYKA зобов'язується розглянути, отримані від Споживачів, скарги і повідомляти про результати їх розгляду впродовж одного місяця. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до умов договору та чинного законодавства України. Функції та повноваження Регулятора Регулятор забезпечує захист прав та законних інтересів Споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких Споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора.

Розгляд скарг та врегулювання спорів

Регулятор розглядає скарги Споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

 • доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
 • дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
 • якості товарів і послуг, що надаються Споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.

Постачання електричної енергії незалежні постачальники

Регулятор розглядає скарги Споживачів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором. Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:

 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
 • накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
 • припинення розгляду звернення заявника.

Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

Контактна інформація підрозділів Постачальника відповідальних за розв’язання спорів E-mail для отримання електронних звернень/листів: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Адреса для отримання письмових звернень/листів: 79015, Львівська область, м.Львів, вул. Смаль-Стоцького, 1 ПІБ та посада особи, відповідальної за роз’язання спорів:

Суханов Максим Олександрович

, юрист.

Контактний номер телефону: +380936233917 Режим роботи: Пн.-Нд. з 08.00 до 17:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00, БЕЗ ВИХІДНИХ.

Порядок розгляду скарг/звернень/претензій споживачів

ТОВ «АРТ ЕНЕРГЕТИКА» здійснює розгляд звернень, скарг, претензій та повідомлень споживачів в центрі обслуговування споживачів за адресою: 79015, Львівська область, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, 1.

Споживач може подати звернення/скаргу/претензію шляхом:

Звернення/скарги/претензії споживачів, що надходять до Товариства, приймаються та реєструються в єдиному реєстрі журналу звернень.

Якщо в зверненні/скарзі/претензії вказана адреса електронної пошти споживача, номер телефону або така інформація відома Товариству здійснюється надання попередньої відповіді щодо можливості вирішення питання або повідомлення про початок розгляду звернення/скарги/претензії та строки його розгляду. Попередня відповідь надається протягом 2 (двох) робочих днів від дня отримання звернення/скарги/претензії.

Після реєстрації у встановленому порядку звернення/скарга/претензія передається на розгляд посадової особи, якій адресоване звернення/скарга/претензія. Якщо в зверненні не зазначено посадову особу, якій адресується звернення, таке звернення передається на розгляд посадовій особі, до кола обов’язків якої віднесено питання, стосовно якого звернувся споживач, або керівнику Товариства.

Посадова особа, ознайомившись із зверненням/скаргою/претензією, шляхом накладення резолюції скеровує звернення виконавцеві для розгляду по суті та підготовки відповіді. Якщо звернення стосується діяльності декількох підрозділів Товариства, то в резолюції може бути зазначено декілька виконавців. При цьому основним виконавцем, який координує розгляд звернення, вважається особа, прізвище якої зазначено першим у списку виконавців.

Виконавці, зазначені в резолюції, забезпечують розгляд звернення/скарги/претензії по суті, здійснюють необхідні заходи для об’єктивного розгляду та вирішення звернення/скарги/претензії, забезпечують збір та підготовку інформації для підготування відповіді. Виконавець готує відповідь у термін, що не перевищує встановлених законодавством строків розгляду звернень/скарг/претензій.

У відповіді обов’язково повинна міститися інформація про виконавця: прізвище працівника, що фактично підготував відповідь на звернення/скаргу/претензію, номер контактного телефону.

В разі необхідності проект відповіді разом з копією звернення та іншими документам і направляється для правової оцінки.

Виконавець віддає проект відповіді на підпис керівництву/або іншій уповноваженій особі Товариства. Після підписання відповіді посадовою особою, документ передається для реєстрації та відправлення споживачу.

Разом із відповіддю споживачу надається інформація щодо альтернативних механізмів та шляхів вирішення відповідних спорів (питань) та контактні дані відповідальних органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, уповноважених розглядати такі звернення/скарги/претензії.

Аналогічним чином розглядаються звернення/скарги/претензії споживачів, внесені до Книги звернень та пропозицій, звернення споживачів, подані на особистому прийомі у керівництва Товариства та отримані через електронну пошту.

Всі звернення та копії відповідей на них зберігаються в Товаристві.

двері Тернопіль вхідні двері тернопіль міжкімнатні двері тернопіль купити двері тернопіль купити вхідні двері тернопіль вхідні двері тернопіль ціни пластикові вікна ціна тернопіль гаражні ворота тернопіль алюмінієві вікна тернопіль ламінат тернопіль паркетна дошка тернопіль двері Хмельницький вхідні двері Хмельницький міжкімнатні двері Хмельницький купити двері Хмельницький купити вхідні двері Хмельницький вхідні двері Хмельницький ціни пластикові вікна ціна Хмельницький гаражні ворота Хмельницький алюмінієві вікна Хмельницький ламінат Хмельницький паркетна дошка Хмельницький двері Вінниця вхідні двері Вінниця міжкімнатні двері Вінниця купити двері Вінниця купити вхідні двері Вінниця вхідні двері Вінниця ціни пластикові вікна ціна Вінниця гаражні ворота Вінниця алюмінієві вікна Вінниця ламінат Вінниця паркетна дошка Вінниця міжкімнатні двері міжкімнатні двері вхідні двері міжкімнатні двері міжкімнатні двері міжкімнатні двері ламінат вікна ворота паркетна дошка металопластикові вікна міжкімнатні двері http://vikna.fabryka.ua/ пластикові вікнаметалопластикові вікна міжкімнатні двері вхідні двері гаражні ворота відкатні ворота пластикові вікна паркетна дошка міжкімнатні двері ламінат ціна паркетна дошка ковролін Львів паркетна дошка ламінат львів металопластикові вікна пластикові вікна гаражні ворота львів розпашні ворота пластикові вікна металопластикові вікна купити гаражні ворота межкомнатные двери межкомнатные двери сейфи Львів вхідні двері вхідні двері вхідні двері вхідні двері вхідні двері вхідні двері вхідні двері вхідні двері Міжкімнатні двері Міжкімнатні двері вхідні двері вхідні двері ламінат пластикові вікна ворота Львів ворота Львів міжкімнатні двері вхідні двері пластикові вікна дерев'яні вікна ламінат вхідні двері гаражні ворота відкатні ворота розпашні ворота Міжкімнатні дверікупити міжкімнатні двері у Львові Вхідні двері сейфи Львів ламінат міжкімнатні двері гаражні ворота львів пластикові вікна вхідні двері металопластикові вікна ламінат львів паркетна дошка міжкімнатні двері вхідні двері Межкомнатные двери Входные двери Ламинат міжкімнатні двері вхідні двері пластикові вікна ламінат Львів міжкімнатні двері вхідні двері ламінат Львів міжкімнатні двері ламінат львів вхідні двері оборудование для производства макаронных изделий макаронное оборудование линия по производству макаронных изделий оборудование для макаронных изделий купить оборудование для производства макаронных изделий аппараты для макаронных изделий оборудование для макаронного производства машина для производства макарон линия для производства макаронных изделий линия производства макаронных изделий линия по производству макарон макаронные линии линия для производства макарон оборудование для производства макарон цена купить оборудование для производства макарон
Купити вхідні двері у Львові ціни на вхідні двері м. Львів вхідні двері Фабрика Воріт вхідні двері Львівські двері вхідні двері м. Львів вхідні двері у Львові міжкімнатні деревяні двері вхідні металеві двері https://dveri.fabryka.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96 вхідні двері міжкімнатні двері двері Львів двері вхідні міжкімнатні двері міжкімнатні двері міжкімнатні двері міжкімнатні двері міжкімнатні двері вхідні двері вхідні двері вхідні двері пластикові вікна оборудование для производства макаронных изделий макаронное оборудование линия по производству макаронных изделий оборудование для макаронных изделий купить оборудование для производства макаронных изделий аппараты для макаронных изделий оборудование для макаронного производства машина для производства макарон линия для производства макаронных изделий линия производства макаронных изделий линия по производству макарон макаронные линии линия для производства макарон оборудование для производства макарон цена купить оборудование для производства макарон